Control Products

PrintE-mail

Ball B

پلنت های کنترلی


Ball B

پلنت گوی معلق

مدل B

مدلینگ و شناسایی سیستم

کاتالوگ

تابع تبدیل

مشخصات فنی


 Ball B

پلنت گوی معلق

مدل A

مدلینگ و شناسایی سیستم

کاتالوگ

تابع تبدیل

ارتباط با ماژول ها

مشخصات فنیfurnance A

پلنت دمای کوره

مدل AFC

کاتالوگ

تابع تبدیل

ارتباط با ماژول ها

مشخصات فنی

راهنما

دستور کار آزمایشگاهservomotor

پلنت سرو موتور

مدل ASM

کاتالوگ

تابع تبدیل

ارتباط با ماژول ها

مشخصات فنی

راهنما

دستور کار آزمایشگاهflow B

پلنت سطح و جریان مایع

مدل BFL

کاتالوگ

تابع تبدیل

ارتباط با ماژول ها

مشخصات فنیindcontrol پلنت کنترل صنعتی

کاتالوگ

تابع تبدیل

مشخصات فنی

دستور کار آزمایشگاه
ماژول های کنترلی


indicator

ماژول نمایشگر

سرعت و موقعیت

Indicator

کاتالوگ

راهنما

مشخصات فنی
Module A

ماژول کنترل کننده

چند منظوره

Module A

کاتالوگ

مشخصات فنی

راهنما

نرم افزار


Lead Lag

ماژول کنترل کننده

پیشفاز - پسفاز

Lead-Lag

کاتالوگ

مشخصات فنیMatlab

ماژول سیمولینک متلب

کاتالوگ

مشخصات فنی

راهنما

نرم افزار ماژول

نرم افزار متلبPLC A

ماژول کنترل صنعتی

مدل A

SIEMENS

کاتالوگ

راهنما

مشخصات فنی

سیم بندی

S7 نرم افزار

PLC دستور کار
PLC B

ماژول کنترل صنعتی

مدل B

FATEK

کاتالوگ

مشخصات فنی

FATEK توضیحات

PI نمونه برنامه

PLC FATEK نرم افزار


general

Banner
Banner
Banner
Banner